Мълниезащита – видове и компоненти

Мълниезащитната инсталация е съвкупност от технологични мероприятия и средства за защита от опасни и вредни въздействия на мълниите. Целта на гръмозащитата е да прихване насочените към защитавания обект мълнии, да създаде изкуствен път и да отведе заряда на мълниите в земята, като по този начин осигури опазването на имуществото – сгради, съоръжения, материални запаси от разрушение, пожари и взривове, а също така и да осигури безопасността на хора и домашни животни.

Мълнията концентрира изключителна енергия. Именно поради тази причина изграждането на мълниезащитна система подлежи на строги правила и касае всички елементи като мълниеприемници, мачти, токоотводи, свързващи елементи, съпротивление на заземителни огнища. Инсталирането на частична мълниезащита на принципа на „заземена антена/ветропоказател“, може да бъде дори по-опасно, отколкото изобщо да няма такава, тъй като да се разчита само на заземяване само по себе си не е достатъчно.
Както и обратното – мълниезащита без качествено заземяване, което да е измерено с професионална апаратура и отговарящо на нормативите, не може осигури необходимата защита. За да бъде достатъчно ефективна една мълниезащитна система, измереното земно съпротивление не трябва да бъде над 10 ома за активна мълниезащита и над 20 ома за пасивен мълниеотвод.

Компоненти на мълниезащитната инсталация

  1. Мълниеприемник –  мисията му е да улови мълнията.
  2.  Токоотвод – отвежда електрическия разряд на мълнията под земната повърхност и осъществява връзката между мълниеприемника и заземителното устройство.
  3.  Заземител – устройство за отвеждане на тока на мълнията в земята.

Видове мълниезащита

Съществуват два вида мълниезащитни системи, чрез които да се осигури защита от преки попадения на мълнии: Конвенционални мълниезащитни уредби /пасивна мълниезащита/ и мълниезащитни уредби с мълниеприемник с изпреварващо действие /активена мълниезащита/.

  Конвенционална мълниезащита: Това е най-популярният и познат метод, изгражда се от мълниеприeмни пръти, мълниеприeмни въжета и комбинация от тях на принципа на Фарадеев кафез и Франклиновия прът.  Конвенционалните мълниезащити /пасивна мълниезащита/ се проектира и изгражда по три основни метода.  Метод на ъгъла, метод на въртящата се сфера и метода на мрежата. 

  Мълниезащитни уредби с мълниеприемник с изпреварващо действие (активна мълниезащита): Йонизиращият мълниеприемник, използва енергията на въздушния кондензатор, образувала се между облака и земната повърхност. В процеса на мълниеобразуването изпраща противоположния електрически заряд предварително, поради което срещата между двата заряда се осъществява по-далеч от върха на мълниеприемника. Подходяща за защита от попадение на мълнии на сгради с голяма разгъната застроена площ (производствени халета, складови бази, хотелски комплекси, хипермаркети, болници, стадиони и др.), външни съоръжения и открити пространства.

А дали Вашата жилищна сграда има надежден гръмоотвод

Всички сгради, съоръжения и открити пространства, където има хора или се извършва икономическа дейност е необходимо да имат мълниезащитна система. А фактите сочат, че повечето жилищни сгради в големите градове разчитат на стар гръмоотвод или въобще нямат изградени гръмозащитни инсталации. На ден по света падат около 8 милиона мълнии. Най-безопасното място по време на гръмотевична буря е в кола или сграда с гръмоотвод. Ако обаче няма мълниезащита не трябва да се пипат металните предмети и да се говори по телефона. Вие готови ли сте да спрете работа или социалния си живот, за да сте в безопасност? Не залагайте на карта живота и имуществото си!

Ние можем да ви осигурим безопасност. Специализирали сме в изграждането на всички видове мълниезащитни и заземителни инсталации във Варна и на територията на цяла България по съвременни европейски норми и технологии. За въпроси и консултации попълнете и изпратете контактната форма или се свържете с нас на посочения телефон или в каналите за комуникация. Изгражданите от нас инсталации са в съответствие с Наредба №4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства; Наредба №2 за противопожарните строително – технически норми; Наредба №3 ПУБУ.